ผลกระทบเชิงลบของซีอิ๊ว

อะไรคือผลกระทบเชิงลบของซอสถั่วเหลือง (ซีอิ๊ว) ?

ซอสถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมสำคัญของอาหารจีนและอาหารของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นเครื่องปรุงอาหารง่ายๆ ที่อยู่บนโต๊ะอาหาร  ผลิตโดยการหมักถั่วเหลืองด้วยหัวเชื้อรา (โคจิ) และผสมกับเกลือ, น้ำและธัญพืชคั่ว ซอสถั่วเหลืองได้อยู่กับเรามานานกว่าสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว ถ้าข้าวเป็นอาหารหลักหนึ่งในสามของประชากรโลก ซอสถั่วเหลืองก็เป็นหนึ่งในเครื่องปรุงรสชาติที่สำคัญที่สุดสำหรับข้าว Continue reading

Advertisements

Soy Sauce is Heart Healthy


Soy Sauce is Heart Healthy

ซอสถั่วเหลืองดีต่อหัวใจแข็งแรง


การเพิ่มปริมาณปานกลางของซอสถั่วเหลืองสีเข้ม ( Dark Soy Sauce ) ในอาหารของคุณ สามารถสามารถช่วยหัวใจของคุณในการต่อสู้กับสารอนุมูลอิสระ ในขณะที่เพิ่มการไหลเวียนโลหิตของคุณ

การศึกษาพบว่าซอส (ซีอิ๊ว) ที่เป็นที่นิยมในอาหารของชาวเอเชีย ซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเป็น 150 เท่าของวิตามินซีและประมาณ 10 เท่าของคุณสมบัติที่พบในไวน์แดง Continue reading

Amino acid – กรดอะมิโน


Amino Acid ( กรดอะมิโน )  คืออะไร?

กรดอะมิโน  คือ หน่วยย่อยเล็กที่สุดของโปรตีน  ที่ร่างกายสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้ กรดอะมิโน แต่ละชนิดต่อรวมตัวกันได้หลากหลายรูปแบบ  ก่อให้เกิดโปรตีนชนิดต่างๆ ขึ้นได้มากมาย

สําหรับกรดอะมิโนที่มีในซีอิ๊ว เซิงโชวหวัง มีดังนี้ Continue reading

กลิ่นหอมของซีอิ๊ว

       กลิ่นหอมของซีอิ๊ว  เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการหมัก  ในขั้นตอนต่างๆ  จะมีการผลิตสาร ประกอบต่างๆ ออกมาจํานวนมาก  และจากการศึกษาพบว่า  มีสารประกอบประมาณ  130 ชนิดในนํ้า ซีอิ๊วที่ให้กลิ่นหอม  เช่น

กรดอินทรีย์                                    21 ชนิด

แอลกอฮอล์                                   16 ชนิด

สารประกอบเอสเทอร์                  30 ชนิด

สารประกอบกลุ่มคาร์บอนิล, สารประกอบ maltol, สารประกอบอื่นๆ อีก

ซีอิ๊วที่ได้จากการหมัก  จะให้กลิ่นหอมกว่าซีอิ๊วกึ่งเคมี และซีอิ๊วเคมี  โดยเฉพาะซีอิ๊วหมัก ที่ผ่านการให้ความร้อน จะให้กลิ่นหอมที่ดีกว่า

กลิ่นหอมของซีอิ๊วต่างจากกลิ่นหอมของผลผลิตอื่นๆ  เช่น  ผลไม้  ดอกไม้  ยา  ไวน์ หรือ วิสกี้  กลิ่นอบหรือรมควัน  กลิ่นหอมอื่นๆ  เพราะซีอิ๊วมีกลิ่นหอมดังกล่าวรวมอยู่ในตัวซีอิ๊วเอง ซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะของซีอิ๊วจริงๆ

ซีอิ๊วหมักแบบต่างๆ

 ซีอิ๊วหมัก แบบต่างๆที่พบเห็นในปัจจุบัน มี 3 แบบ คือ

soy sauce

1.  ซีอิ๊วหมักแบบไทย       เป็นการหมักแบบพื้นบ้านดั้งเดิม  ใช้ถั่วเหลืองกับข้าวเจ้าในการหมัก  ทําการหมักเชื้อรา บนกระด้ง  หลังจากนั้น 3 วัน จึงนําไปหมักกับนํ้าเกลือในโอ่ง  ประมาณ 60 – 90 วัน  ทําการฆ่าเชื้อ โดยใช้อุณหภูมิตํ่า  ซึ่งการผลิตในลักษณะนี้  ปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นแล้ว  จะมีก็ตามครัวเรือนเล็กๆ ในต่างจังหวัด

2.  ซีอิ๊วหมักแบบจีน      ผลิตจากถั่วเหลือง หรือถั่วเหลืองที่สกัดนํ้ามันแล้ว กับ แป้งสาลี หรือเมล็ดข้าวสาลี Continue reading