กลิ่นหอมของซีอิ๊ว

       กลิ่นหอมของซีอิ๊ว  เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการหมัก  ในขั้นตอนต่างๆ  จะมีการผลิตสาร ประกอบต่างๆ ออกมาจํานวนมาก  และจากการศึกษาพบว่า  มีสารประกอบประมาณ  130 ชนิดในนํ้า ซีอิ๊วที่ให้กลิ่นหอม  เช่น

กรดอินทรีย์                                    21 ชนิด

แอลกอฮอล์                                   16 ชนิด

สารประกอบเอสเทอร์                  30 ชนิด

สารประกอบกลุ่มคาร์บอนิล, สารประกอบ maltol, สารประกอบอื่นๆ อีก

ซีอิ๊วที่ได้จากการหมัก  จะให้กลิ่นหอมกว่าซีอิ๊วกึ่งเคมี และซีอิ๊วเคมี  โดยเฉพาะซีอิ๊วหมัก ที่ผ่านการให้ความร้อน จะให้กลิ่นหอมที่ดีกว่า

กลิ่นหอมของซีอิ๊วต่างจากกลิ่นหอมของผลผลิตอื่นๆ  เช่น  ผลไม้  ดอกไม้  ยา  ไวน์ หรือ วิสกี้  กลิ่นอบหรือรมควัน  กลิ่นหอมอื่นๆ  เพราะซีอิ๊วมีกลิ่นหอมดังกล่าวรวมอยู่ในตัวซีอิ๊วเอง ซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะของซีอิ๊วจริงๆ

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: